Przejdź do treści

Okręg PZW w Krakowie – Zezwolenia Okresowe

50,00 zł

Druki do pobrania

Rejestr amatorskiego połowu ryb wędką w Okręgu PZW Tarnów na 2020 r - dla członków Okręgu PZW Kraków korzystających wyłącznie z wód porozumienia.

Rejestr amatorskiego połowu - dla członków Okręgu PZW Kraków (PDF)

Rejestr amatorskiego połowu ryb wędką w Okręgu PZW Kraków na 2020 r - dla członków Okręgu PZW Tarnów korzystających wyłącznie z wód porozumienia.

Rejestr amatorskiego połowu - dla członków Okręgu PZW Tarnów (PDF)


Oprócz warunków zawartych w Zezwoleniu na amatorski połów ryb, wędkarza dokonującego połowu obowiązuje również przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentach wymienionych w pkt 4 Zezwolenia. Pod tym linkiem przypominamy ważniejsze regulacje z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku z późniejszymi zmianami. Pobierz (PDF)

Załącznik nr 1 - Składka niepełna

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku nr 1.

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron - od źródeł do ujścia

Dłubnia - od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem.

oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Drwinia Długa - od źródeł do ujścia

Drwinka - od źródeł do ujścia

Głogoczówka - od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka - od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie w Mydlnikach do ujścia.

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa - od źródeł do ujścia

Skawinka - od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka - od źródeł do ujścia

Szreniawa - od źródeł do do ujścia

Ścieklec - od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem

- oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym.

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych.

- zamkniętej części brzegu basenu portowego Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa Namarol.

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych.

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn wg załączonej mapy 

Załącznik nr 2

Składka z wyłączeniem połowu ze środków pływających.

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,7,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1.

Załącznik nr 3 - Składka pełna

Składka z wyłączeniem metody trollingowej

Składka na zbiornik Brzegi nr. 2 i wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz metodę trollingową na rzece Wiśle.

Jak łatwo i szybko kupić zezwolenie okresowe PZW przez Fishster